เค้าโครงบริษัท

รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท SUU・SUU・CHAIYOO จำกัด
*ชื่อย่อ S.S.C
ที่อยู่
〒143-0016
Tokyo-to Ota-ku Omori Kita 1-8-2 Icot Omori B1F 101
เบอร์โทรศัพท์
03-6450-0835 (เบอร์ออฟฟิศ)
แฟกซ์
03-6450-0836 (FAX ไปที่ออฟฟิศ)
ปีที่ก่อตั้ง
กันยายน ปี2004
ชื่อผู้ก่อตั้ง
โย คะวะคุจิ
เงินทุน
11,000,000 เยน
เนื้อหากิจการ

กิจกรรมสังคม

บริษํท SUU・SUU・CHAIYOO ดำเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมที่มั่งคั่งยั่งยืน และการพัฒนาระดับภูมิภาค

สมาชิก "Kando's Children Association"

เราสนับสนุนสมาคมที่จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆที่แบกรับอนาคตได้มีพลังในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง ผ่านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร(Kando's Children Association)

สมาชิก "Children's Future Fund"

เราสนับสนุนเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่จบเตรียมอนุบาลหรือจบอนุบาลแล้วสูญเสียช่องทางในการสนับสนุนไป(Children's Future Fund)

"Ichihara VONDS FC" Partner

เราสนับสนุนกิจกรรมของ Ichihara VONDS ในฐานะพาร์ทเนอร์(Ichihara VONDS)